19
Torenhoge munitievoorraad

Met dank aan: Gemeentearchief Bergen

Omdat de Duitsers ervan uitgaan dat de geallieerden na hun komst hoge gebouwen als uitkijkpost gaan gebruiken, blazen zogeheten ‘Sprengkommando’s’ ze overal op voordat ze zich definitief terugtrekken. Dat zijn anno 1944 hoofdzakelijk kerktorens. Zo gaat er veel waardevol historisch erfgoed verloren. De kerk van Wellerlooi (foto) ontsnapt er evenmin aan. Na de bevrijding van het dorp op 3 maart 1945, gaan de Britten de bermen van de rijksweg tussen Venlo en Nijmegen gebruiken voor de opslag van enorme hoeveelheden brandstof en munitie. Op die manier blijft de aanvoerroute naar het strijdtoneel in de Nederrijnse Laagvlakte kort. Overal langs de doorgaande weg in Noord- en Midden-Limburg liggen de voorraden torenhoog opgestapeld.

Waar

Wanneer