5
Precisiebombardement: een loos begrip

Met dank aan: Hugo Levels

Blerick, 19 november 1944. Midden rechts ligt het met bomkraters bezaaide kazerneterrein en direct links ervan het spoorwegemplacement. De spoor- en verkeersbrug is nog steeds intact ondanks talrijke geallieerde pogingen in oktober en november 1944 om de bruggen door bombardementen te vernielen. Hoewel de brug licht beschadigd is, kan er nog steeds verkeer overheen en kunnen de Duitsers hun troepen op de westelijke Maasoever blijven bevoorraden. Maar de binnenstad van Venlo is zwaar getroffen en ligt volledig in puin. Hoewel de term precisiebombardement al bestaat, is die voor de luchtaanvallen op de Maasbruggen bij Venlo en Roermond niet van toepassing. Op 19 november ondernemen de Britten vanuit de omgeving van Liessel een vergeefse poging om de brug met lange afstandsartillerie te treffen. Nadat ze zich grotendeels uit het gebied op de westelijke Maasoever hebben teruggetrokken, blazen de Duitsers de brug tenslotte zelf op. Dat gebeurt op 25 november. Blerick wordt op 3 december 1944 bevrijd; Venlo pas op 1 maart 1945.

Waar

Wanneer