94
Nazi-Symboliek

Met dank aan: Bart Moonen

Dit bidprentje vertelt ons over het overlijden van een jongeman uit het Sittardse stadsdeel Broeksittard. Hij vocht in het Duitse leger, net als zo’n 25.000 andere Nederlandse mannen. In mei 1940 begon de Wehrmacht al met het rekruteren van weerbare mannen in Nederland, vaak via de Nederlandse afdeling van de Algemene-SS. In andere gevallen moesten mannen verplicht in militaire dienst treden omdat ze Duitse familiebanden hadden en dus werden aangemerkt als Rijksduitser.

Uit de afbeeldingen op dit bidprentje spreekt een overtuigd geloof in de nazi-ideologie. Christelijke symboliek wordt naadloos gecombineerd met nazi-symboliek. Links sterft een soldaat als martelaar met palmtak voor het Duitse vaderland terwijl een engel over hem waakt. Op de andere zijde zien we de gekruisigde Christus die zich opoffert voor de mensheid. De intentie van de maker is helder. Net als Christus geeft de Duitse soldaat zijn leven voor het groter goed. En hij ontvangt daar ook nog de zege voor. Het geheel moest de aanschouwer duidelijk maken dat de nazi’s het niet alleen bij het juiste einde hadden, maar dat zij bovendien konden rekenen op goddelijke steun.

Waar

Wanneer