148
Namen op een biljet

Met dank aan: Mark Sprengers

Op de achterkant van een Zwei Millionen Mark biljet staan een aantal namen van Amerikaanse bevrijders. En de namen van mijn opa Jos. Sprengers (Josef), zijn eerste echtgenote en hun vrienden, de familie Henderson.

Ik heb dit biljet samen met enkele andere objecten uit die tijd gevonden bij mijn grootouders thuis. Jos Sprengers (Josef) is mijn opa. A. Sprengers – Van Gerwen is de eerste vrouw van mijn opa. De familie Henderson waren goede vrienden van hen.

Waar

Wanneer