131
Krijgsgevangenen worden afgevoerd

Met dank aan: Lilian Zeekaf

Tijdens de bevrijding van Maastricht op 14 september 1944 werden alle achtergebleven Duitse soldaten door de Amerikanen bijeengebracht op het Vrijthof. Ze werden aldaar, onder grote belangstelling van de Maastrichtse bevolking, gefouilleerd en weggebracht naar een krijgsgevangenenkamp. Deze foto laat zien hoe de Duitse soldaten in grote open legervrachtauto’s werden afgevoerd.

 

Waar

Wanneer