129
Isidor en Rosalie

Met dank aan: Jac Lemmens

Voor veel Nederlandse Joden was het na de oorlog moeilijk de draad weer op te pakken. Na terugkeer uit de concentratiekampen of uit de onderduik waren ze vaak aan hun lot overgelaten. Ze waren familieleden kwijtgeraakt en hadden in veel gevallen geen onderdak of geld. Ook voor de Joodse Isidor Sassen uit Sittard en Rosalie Wijnbergen uit Eindhoven was de overgang naar een normaal leven niet gemakkelijk. Isidor overleefde als enige Jood uit Sittard de ontberingen van Auschwitz. Rosalie zat gedurende de oorlog ondergedoken in Heerlen. Ze trouwden in 1945 te Heerlen, berooid en zonder enige familie.

Waar

Wanneer