166
'In de berg'

Met dank aan: Fons Pieters

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Maastrichtse grotten en kazematten gebruikt als schuilplekken. In het Sint-Pietersbergplan, het evacuatieplan voor de stad Maastricht, stond uitgewerkt hoe onder meer het gangenstelsel Zonneberg zou worden ingericht als evacuatiecentrum in het geval van oorlogsgeweld. ‘Noonk’ Harry Pieters, geboren op 17 februari 1928 en overleden op 25 oktober 2003, hield in 1944 dit dagboek bij over de dagen dat de bewoners van Maastricht in de omgeving van de bruggen waren geëvacueerd. Het is in het Maastrichts geschreven.

Waar

Wanneer