48
Hulpacties

Met dank aan: open source wikipedia

Direct na de bevrijding van heel Nederland, begin mei 1945, komen overal hulpacties op gang om de ergste nood in het zwaar geteisterde Zuid-Nederland te lenigen. Er heerst gebrek aan werkelijk alles. Het Rode Kruis, de bisdommen en tal van particuliere organisaties komen al snel met initiatieven. Zo is er de Hulp Actie Rode Kruis (HARK) en de Bisschoppelijke Hulpactie. Van overheidszijde is er het overkoepelende Nederlands Volksherstel dat de hulp niet alleen probeert te coördineren, maar ook wederzijdse hulpverlening stimuleert. Met succes!

Weldra gaan provincies en steden in het noorden en het westen provincies en steden in het zuiden adopteren. Groningen en Drenthe adopteren bijvoorbeeld Limburg. De stad Groningen neemt Venlo onder haar hoede en Haarlem en wijde omgeving doen hetzelfde met Venray (foto). Binnenvaartschepen en hele karavanen vrachtwagens met huisraad, textiel, beddengoed, gereedschap en meubels varen en rijden in de maanden na de bevrijding naar het zuiden.

Waar

Wanneer