25
Henry Kissinger in Eys

Met dank aan: Wim van der Hoeven en Bob Fischer

“Op 16 september 1944 werden we om kwart over drie bevrijd. In het Eyserbos hadden de Duitsers zich verscholen in loopgraven, vier dagen lang beschoten de Amerikanen vanaf de Gulpenerberg het gebied voordat de Duitsers capituleerden”, herinnert Eysenaar Jef van der Krogt zich. “Ik was destijds veertien en weet als de dag van gisteren dat het bos bezaaid lag met omgekomen Duitse soldaten. Als kwajongens namen wij toen allerlei spullen mee, waaronder de revolvers van de gesneuvelden.

Daarna werd het gebied rond het Eyserbos maandenlang hermetisch afgesloten voor de bevolking. De Amerikanen richtten er een militaire basis in, maar niemand wist wat er zich daadwerkelijk afspeelde. Pas tegen het einde van de oorlog vertelden de soldaten ons dat er een grote radarinstallatie stond. Van hier werden de voedseldroppings in West-Nederland en de bombardementen op het Duitse Roergebied gecoördineerd”, weet Van der Krogt. De commandant van deze geheime basis was de latere minister van buitenlandse zaken van de VS, Henry Kissinger die in Eys was ingekwartierd (links op de foto).

Waar

Wanneer