87
Een witte vlag

Met dank aan: Paul Geelen

Tijdens de bevrijding hielden de geallieerde strijdkrachten rekening met de eventuele overgave van Duitse soldaten in krijgsgevangenschap. De rechten van krijgsgevangenen waren al lange tijd vastgelegd in internationale verdragen. Om de Duitse soldaten te wijzen op deze rechten en instructies te geven voor overgave, lieten de geallieerden deze pamfletten drukken. De pamfletten werden vervolgens uit vliegtuigen gedropt. Een soldaat die zich wilde overgeven, diende zich te ontwapenen en met een zakdoek of met het pamflet te zwaaien. Dan werd hij verzekerd van voedsel, medische zorg en een veilig onderkomen.

Waar

Wanneer