27
Een sensationele archeologische vondst

Met dank aan: Rijckheyt Heerlen en G. Reingans Heerlen

Nederland is nog maar net bezet als op 18 juni 1940 in Heerlen een sensationele archeologische vondst aan het licht komt. Bij het omploegen van een braakliggend stuk grasland aan de Coriovallumstraat (coriovallum is de naam van de Romeinse nederzetting die er aan het begin van onze jaartelling lag) stuit de boer op een stuk van een zuil.

Dat blijken er bij nader onderzoek vier te zijn. Eerder zijn er in het hobbelige weiland ook al Romeinse resten tevoorschijn gekomen, maar de nieuwe vondst belooft veel meer en is aanleiding om een omvangrijke opgraving op touw te zetten.  Deskundigen komen al gauw tot de conclusie dat het om een Romeins badhuis (thermen) gaat dat in de eerste eeuw na Christus gebouwd moet zijn.

De Amerikaanse militair op de foto is zich kennelijk bewust van het historisch belang van de vondst en poseert in september 1944 te midden van de fundamenten. Let op de doeken die de overblijfselen gedeeltelijk afdekken. Daaronder ligt een laag zilverzand. Na de vondst heeft men namelijk besloten de restanten zo goed mogelijk te bewaren om ze op een later tijdstip opnieuw te ontgraven. Dat gebeurt pas in 1975 als het complex wordt opgenomen binnen de muren van het nieuw te bouwen Thermenmuseum.

Waar

Wanneer