47
Een einde aan de honger

Met dank aan: open source wikipedia

Een van de argumenten die de Duitsers gebruiken om de bevolking van Venlo in januari 1945 naar Noord-Nederland te evacueren, is het snel oplopend tekort aan voedsel. Anders dan Roermond beschikt de stad niet over voorraden. Alle aanvoerwegen zijn afgesneden en de rantsoenen krimpen in december 1944 tot een nauwelijks aanvaardbaar minimum. Velen trekken de stad uit om nog wat voedsel te bemachtigen in de omliggende dorpen. Het zijn levensgevaarlijke overlevingstochten vanwege de bombardementen en aanhoudende beschietingen.

Pas na de bevrijding op 1 maart 1945 komt de bevoorrading weer langzaam op gang. Het handjevol achtergebleven Venlonaren kan z’n geluk niet op als er een distributiepunt voor voedsel wordt geopend. Ze hebben karretjes, zakken en manden bij zich.

Waar

Wanneer