54
De provisorisch herstelde brug over de Roer

Met dank aan: gemeentearchief Roermond

De zomer van 1945 nadert, maar de sporen van de bombardementen, beschietingen en vernielingen zijn nog overal zichtbaar. De brug over de Roer, schakel tussen het oude centrum en voorstad St. Jacob, is met metalen pijpen en planken provisorisch begaanbaar gemaakt. Op de achtergrond staat de zwaar gehavende kathedraal. Duitse ‘Sprengkommando’s’ hebben overal kerktorens en andere hoge gebouwen opgeblazen om te voorkomen dat de geallieerden ze na hun aftocht als uitkijkpost gaan gebruiken.

Op de foto is slechts een handjevol Roermondenaren te zien. De meesten bevinden zich in mei nog in de drie noordelijke provincies waar ze in het zicht van de bevrijding naar toe zijn geĆ«vacueerd. Het wachten op de terugkeer naar huis verandert in een heuse beproeving naarmate het langer duurt. Heimwee regeert en de verhouding tussen gastgevers en Limburgers komt steeds meer onder druk te staan. Menigeen heeft geen boodschap aan de verklaring voor de lange wachttijd ofschoon die heel redelijk en logisch is. De bruggen over de grote rivieren zijn allemaal kapot en zullen op z’n minst provisorisch hersteld moeten worden. Bovendien heeft alle militair verkeer voorrang en heerst er een groot tekort aan transportmiddelen.

Waar

Wanneer