21
Beklagenswaardige woon- en leef omstandigheden

Met dank aan: Gemeentearchief Bergen

Kort na de bevrijding heerst aan vrijwel alles gebrek. Door het oorlogsgeweld van de voorbije maanden zijn talloze huizen weggevaagd of zwaar beschadigd. De hulpverlening komt uiterst moeizaam op gang want ook de noodzakelijke bouwmaterialen, vervoermiddelen en bouwvakkers zijn er niet of nauwelijks. Het water staat de bevolking aan de lippen. Overal in Noord- en Midden Limburg slaken de bestuurders noodkreten. De familie Janssen-Leuken –Ber, Marie en hun twee kinderen- uit Well is illustratief voor de naoorlogse woon- en leefomstandigheden van heel wat Limburgse gezinnen.

Waar

Wanneer